Düş Bilginleri Akademisi, yaşamlarının en önemli öğrenme periyodunda bulunan çocuklarımızın bireysel gelişimlerini göz önünde tutarak, motor, sosyal, dil ve zihinsel gelişimlerine destek veren etkinliklerle dolu özel bir program sunmaktadır.

Bu yaş grubunda kullandığımız materyallerin büyük çoğunluğu Dünya’nın en büyük ve kaliteli okul malzemeleri üreticilerinden olan Wehrfritz’den tedarik edilmiştir.

Programımızda neler var?

  • Aile paylaşımları zamanı (başkalarının deneyimlerinden öğrenme toplantısı)
  • Motor gelişim etkinlikleri
  • Dil gelişim etkinlikleri
  • Ritim atölyesi (Orff yöntemi ile) çalışmaları
  • Drama ve kukla atölye çalışmaları
  • Hayal ve tasarım temelli sanat çalışmaları

Çocuk yogası

Müzik ve dans

Beyin jimnastiği

DBA, oyun grubunu 24-36 ay arasındaki çocuklar için öğleden önceki 3 saatlik zaman diliminde ebeveynsiz olarak planlamaktadır. Oyun grubu sırasında ebeveynler çocuklarının yanına alınmaz fakat okul girişindeki kamera sisteminde çocuklarının grup içindeki davranışlarını izleyebilirler.