YAZ OKULUNUN ÖNEMİ VE FAYDALARI

YAZ OKULUNUN ÖNEMİ VE FAYDALARI

YAZ OKULUNUN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Okulların kapanmasıyla birlikte büyük çocuklar gibi okulöncesi dönemdeki çocuklar da tatil havasına girmektedir. Tatil, ilkokul çağından büyük çocuklar için dinlenme zamanı biçiminde bir anlam ifade ederken bilişsel, dilsel, sosyal-duygusal, psiko-motor ve özbakım becerileri açısından sürekli olarak desteklenmek zorunda olan okulöncesi dönem çocukları için aynı anlama gelmemektedir.

Yaz dönemi, okulöncesi dönem çocuklarının etkili zaman geçirmeleri için önemli bir zaman dilimidir. Bu dönemde çocuklarının zamanını nasıl geçireceğini planlamayan aileler için en büyük tehlike sınırsız bir rahatlık ve teknoloji bağımlılığının (televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon) artmasıdır. Çocuklarına zaman ayırabilecek aileler ise çok farklı etkinliklerle onlara model olabilir, onların istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu olmalarını sağlayabilirler.

Özellikle iş yaşamına devam eden aileler ise anneanne, dede ya da bakımı üstlenecek başka kişiler aracılığıyla çocuklarının zaman geçirmelerini sağlarlar. Bu durum, ailede konulan kuralların, sınırların esnetilmesi ve davranış bozuklukları için önemli bir nedendir. Okul dönemi boyunca birçok açıdan izlenen ve olumsuz davranışları olumluya çevrilen çocuklar yaz dönemindeki rahatlıkla yeniden “özgürlüğüne” kavuşurlar.

Bu nedenle çocukları serbest bırakmak yerine tüm gelişim alanlarına yönelik etkinliklerin olduğu bir yaz okuluna göndermek daha doğru bir seçenektir. Beylikdüzü Düş Bilginleri Anaokulu, zengin branş çeşitliliği olan bir yaz okulu programıyla çocukların yaz dönemini verimli geçirmelerini sağlayacaktır.

Yaz okulu aracılığıyla çocuklar açık havada öğretmen ve akranlarıyla etkinliklere katılarak, oyun oynayarak, yüzerek, spor yaparak, mutfak etkinlikleri yaparak, dikkat ve odaklanma çalışmalarına katılarak, gezilere giderek, kitaplar okuyarak ve bunlar hakkında konuşarak, yaratıcı drama çalışmaları yaparak zamanını etkili ve öğrenerek geçirebilir.

Dr. Yüksel Yeşilbağ

Beylikdüzü Düş Bilginleri Anaokulu