ATÖLYELERİMİZ

Düş Bilginleri Anaokulunu diğer okullardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de eğitim programlarını öğretim üyeleri tarafından farklılaştırılması, zenginleştirilmesi ve atölyeler temelinde yürütülmesidir. Bu yaklaşımla her bir yaş grubundaki çocuklar planda yer alan konuları birbiriyle ilişkili olarak öğrenirler. Böylece her bir çocuğun güçlü olduğu yönü aynı anda değişik öğretmen ve uzmanlarca kolaylıkla izlenir ve bu yönü\yönleri üzerinde durulur.

Atölye çalışmalarının tamamında çocuklar aktif rol alır. Özellikle matematik, keşif, fen, doğa ve uzay atölyeleri sayesinde tüm çocuklarımızın sonraki eğitim düzeylerinde matematik ve fen derslerine meraklarının artması beklenir. Böylece bu derslere karşı önyargılı korku ve kaygılarının oluşmasının önüne geçilebilir.

1-Drama Atölyesi

Drama atölyesi, Düş Bilginleri Anaokulunda çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir.
Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla çocukların iç dünyasına ışık tutmayı, onları desteklemeyi ve farklı alternatifler sunmayı amaçlar.
Böylece, çocuğa şu özellikleri kazandırmaya çalışırız:

 • Kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma,
 • Bedenini çok yönlü kullanabilme,
 • Farkındalık kazandırma,
 • Bağımsız düşünmesini sağlama,
 • İşbirliğine yönlendirme,
 • İnsana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma,
 • Karşısındakine saygı duyma,
 • Dinleme, anlama,
 • Kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme,
 • Yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme,
 • Kendine güven duyma,
 • Karar verme ve uygulama

2-Doğa, Fen ve Astronomi Atölyesi

Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme olanağı sağlayan özel bir atölyedir. Bu atölyede, çocukta doğuştan gelen merak duygusu ve keşfetme dürtüsü, projeler ve deneylerle desteklenir ve geliştirilir.
Hayal gücünü geliştirici, doğa ve çevre algısı ile motor becerileri güçlendirmek üzere tasarlanmış atölyede dedektiflik, doğa gözlemi, mıknatıslar, karışımlar gibi meraka, gözleme ve incelemeye dayalı çalışmalar yapılmaktadır.

3-Hareket Atölyesi

Düş Bilginleri Anaokulu, bedensel sağlığın, bebeklik ve çocukluk döneminde düzenli olarak yapılan hareketlerle ilgisi olduğu bilimsel bulgusu doğrultusunda hareket atölyesine önem verir.
Özellikle TV ve bilgisayar başında uzun zaman geçirmekle obezite, otizm, kronik yorgunluk ve tembellik gibi hastalıklar arasında ilişki olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
Hareket atölyemiz, çocukların ince ve kalın kas gelişimini destekleyecek spor aktiviteleriyle bir yandan onların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına diğer yandan gerilim ve kaygının boşalmasına yardımcı olmaktadır.
Güne daha canlı başlamaları için müzik eşliğinde bale, step, aerobik, jimnastik, zıplama, atlama, ritimle sallanma, bahçe oyunları ile beden hareketleri içeren bu çalışmalar her gün uygulanır.
Bu etkinlikler gün içi eğitim programında bulunmaktadır.

4-Hayal ve Tasarım Atölyesi

Albert Einstein hayal konusunda şöyle söylemiştir: “The true sign of intelligence is not knowledge but imagination”, yani “zekanın asıl işareti bilmek değil hayal etmektir”.
Düş Bilginleri Anaokulu, hayal ve tasarım atölyesini bu bakış açısından yola çıkarak doğal materyaller, legolar ve sanat malzemeleriyle dolu olan bir alan olarak oluşturmuştur. Çocuklar, kil, resim, kolaj, el boyası, sulu boya, çamur, lego gibi araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenirler.
Farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturdukları resim, heykel ve diğer çalışmalar aracılığıyla hissettiklerini, düşüncelerini özgürce aktarma fırsatı bulurlar. Hayal ve tasarım atölyesinde üretilen tüm ürünler çocukların portfolyolarında saklanarak belirli zamanlarda okulumuzda sergilenir.

5-Islak Alanlar Atölyesi

Bilindiği gibi su ve kum doğadaki en akışkan maddelerdendir. Su ve kum ile oyun oynamanın tek amacı çocukların eğlenmesi değildir. Çocuklardan, oyun sırasında kendilerine verilen talimatlara göre hareket etmeleri istenir, böylece küçük kaslarının (ince motor becerileri) geliştirilmesi, kas ve beyin koordinasyonlarının kurulması sağlanır.

6-Keşif Atölyesi

Keşif atölyesi, çocukların merak, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bir bilim insanı ile çocuk arasındaki en önemli benzerlik her ikisinin de meraklarının üzerine gitmeleridir. Ancak bir bilim insanı merakı doğrultusundaki araştırmalarında sonuca ulaşana kadar pes etmezken bir çocuk bu noktada yılgınlık gösterebilir.

Düş Bilginleri Anaokulu, keşif atölyesi ile çocukların meraklarını giderecek etkinlikleri planlayarak başarma duygusunu öğretmeyi hedeflemektedir.

7-Ritim Atölyesi

Bu atölye, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Burada dikkat ettiğimiz en önemli nokta, çocukların müziği dinlemeleri değil, müzik yapma işinde olmasıdır.
Ritim duygusu gelişen, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştiren, dinleme ve uygun sesleri çıkartabilme gibi becerilerini geliştiren çocuklar ilerleyen zamanlarda kendilerine uygun bir müzik enstrümanını zevkle çalacaklardır.

8-Matematik Atölyesi

Düş Bilginleri Anaokulu, çocukların temel matematik becerilerini geliştirmek amacıyla sayılar atölyesi oluşturmuştur. Bu atölyenin içeriğinde şu başlıklar vardır:

 • Eşleştirme,
 • Gruplama,
 • Modelleme,
 • Geometrik şekiller,
 • Parça-bütün ilişkisi,
 • Denge
 • Dikkat, hafıza,
 • Hızlı düşünme, hızlı karar verme,
 • Mantık yürütme

Sayılar atölyesi gerektiğinde yaş grubuna uygun multimedya araçlarıyla zenginleştirilir.

9- Puzzle ve Kitap Atölyesi

Puzzle atölyesi Gestalt yaklaşımı çerçevesinde oluşturduğumuz atölyedir. Burada çocukların parça ve bütün ilişkileri üzerinde çalışarak büyük fotoğrafı görme becerileri geliştirilmektedir.
Kitap atölyesinde ise okuma ve dinlemenin hayatın olağan bir yönü olduğu bilinci verilmektedir.