Drama atölyesi, DBA’da çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir.

Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla çocukların iç dünyasına ışık tutmayı, onları desteklemeyi ve farklı alternatifler sunmayı amaçlamaktadır.

Böylece, çocuğa kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma, karşısındakine saygı duyma, dinleme, anlama, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme, kendine güven duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlayacaktır.

Bu atölyede Yaratıcı Drama ve Kukla branşı yer almaktadır.

Eğitimimiz, çocuğunuza yaptığınız yatırımdır.