Drama atölyesi, Düş Bilginleri Anaokulunda çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir.
Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla çocukların iç dünyasına ışık tutmayı, onları desteklemeyi ve farklı alternatifler sunmayı amaçlar.
Böylece, çocuğa şu özellikleri kazandırmaya çalışırız:

 • Kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma,
 • Bedenini çok yönlü kullanabilme,
 • Farkındalık kazandırma,
 • Bağımsız düşünmesini sağlama,
 • İşbirliğine yönlendirme,
 • İnsana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma,
 • Karşısındakine saygı duyma,
 • Dinleme, anlama,
 • Kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme,
 • Yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme,
 • Kendine güven duyma,
 • Karar verme ve uygulama