Düş Bilginleri Anaokulu, 4C olarak adlandırılan 21. yüzyıl becerileri gelişmiş ve İngilizceyi yaş grubuna uygun biçimde öğrenmiş çocuklar yetiştirmeyi hedefler.

Bu kapsamda Hayal ve Tasarım, Yapı ve İnşa, Drama, Doğa, Fen, Astronomi, Hareket, Keşif, Ritim ve Sayılar atölyeleri aracılığıyla çocukların özgüveni yüksek, sosyal, problem çözebilen, öğrenmeye ve araştırmaya istekli, farklılıklara saygılı ve duyarlı ve de üretken olmalarına rehber olur.

Okulumuzdaki oyun temelli tüm aktivitelerin temel amacı yukarıda söylediğimiz hedeflerimizi geliştirmektir.

Düş Bilginleri Anaokulu çocukları, amacı ve anlamı belli olmayan ve yalnızca oyalamaya yarayan aktivitelere asla izin vermez. Ayrıca çocukları eğitimsel amacı olmayan ekrana, çizgi film, tablet ve telefona maruz bırakmamaya özen gösterir.

21. yüzyıl becerileri: Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity (Eleştirel Düşünme, İletişim, İşbirliği ve Yaratıcılık)