Düş Bilginleri Anaokulu (DBA), 4C olarak adlandırılan 21. yüzyıl becerileri gelişmiş ve İngilizceyi yaş grubuna uygun biçimde öğrenmiş çocuklar mezun etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda Drama, Doğa, Fen, Astronomi, Hareket, Hayal ve Tasarım, Islak Alanlar, Keşif, Ritim ve Sayılar atölyeleri aracılığıyla çocukların özgüveni yüksek, sosyal, problem çözebilen, öğrenmeye ve araştırmaya istekli, farklılıklara saygılı ve duyarlı ve de üretken olmalarına rehber olacaktır.

Okulumuzdaki oyun temelli tüm aktivitelerin temel amacı yukarıda söylediğimiz hedeflerimizi geliştirmek olacaktır.

DBA, amacı ve anlamı belli olmayan ve yalnızca çocukları oyalamaya yarayan oyunlara kesinlikle taviz vermeyeceğini garanti eder.

21. yüzyıl becerileri: Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity (Eleştirel Düşünme, İletişim, İşbirliği ve Yaratıcılık)