Puzzle atölyesi Gestalt yaklaşımı çerçevesinde oluşturduğumuz atölyedir. Burada çocukların parça ve bütün ilişkileri üzerinde çalışarak büyük fotoğrafı görme becerileri geliştirilmektedir.
Kitap atölyesinde ise okuma ve dinlemenin hayatın olağan bir yönü olduğu bilinci verilmektedir.