Puzzle atölyesi Gestalt yaklaşımı çerçevesinde oluşturduğumuz atölyedir. Burada çocuklar parça ve bütün ilişkileri üzerinde çalışacaklar ve parçalar üzerinden “büyük fotoğrafı” görme becerileri geliştirilecektir.
Kitap atölyesinde ise okuma ve dinlemenin hayatın olağan bir yönü olduğu bilinci verilecektir.

Eğitimimiz, çocuğunuza yaptığınız yatırımdır.