Bu atölye, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

Burada dikkat ettiğimiz en önemli nokta, çocukların müziği dinlemeleri değil, müzik yapma işinde olmasıdır.

Ritim duygusu gelişen, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştiren, dinleme ve uygun sesleri çıkartabilme gibi becerilerini geliştiren çocuklar ilerleyen zamanlarda kendilerine uygun bir müzik enstrümanını zevkle çalacaklardır.