Düş Bilginleri Anaokulu, çocukların temel matematik becerilerini geliştirmek amacıyla sayılar atölyesi oluşturmuştur. Bu atölyenin içeriğinde şu başlıklar vardır:

  • Eşleştirme,
  • Gruplama,
  • Modelleme,
  • Geometrik şekiller,
  • Parça-bütün ilişkisi,
  • Denge
  • Dikkat, hafıza,
  • Hızlı düşünme, hızlı karar verme,
  • Mantık yürütme

Sayılar atölyesi gerektiğinde yaş grubuna uygun multimedya araçlarıyla zenginleştirilir.