Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Düş Bilginleri Anaokulu, okul öncesi eğitim dönemindeki çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları ile rehberlik hizmetlerini birlikte yürütmektedir.

Düş Bilginleri Anaokulunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde her çocuk için ayrı ayrı aylık gözlem formu oluşturulmakta ve uluslararası standartta olan testler ve envanterlerle çocuğun öğrenme şekli, bireysel becerileri, iletişim becerileri incelenerek grafiksel raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar her bir velimiz ile aylık olarak paylaşılmaktadır. Böylece her velimiz raporlar ve uzmanımızın yönlendirmeleriyle çocuğunun gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır.

Çocuklara Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları

Okula uyum çalışmaları

Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacıyla çocuğa uygun olan uyum programı uzman psikolog rehberliğinde hazırlanmaktadır.

Çocuk Tanıma Programı

Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, uzman psikoloğumuzun bireysel ve grup çalışmaları (gözlem, test, oyun vb.) sonucunda değerlendirilmektedir.

Çocuğu Yaş Gelişim Özelliklerine Göre İnceleme ve Değerlendirme

Her çocuğun ayrı ayrı; bilişsel, duygusal, sosyal, dil, psikomotor ve öz bakım gelişim süreçleri uzman psikoloğumuz gözetiminde incelenmekte ve aylık raporlar düzenlenerek gelişim grafiği değerlendirilmektedir.

Olası Bir Davranış veya Uyum Probleminin Tespit Edilmesi, Değerlendirme ve Takibi

Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi uzman psikolog tarafından yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde veli, okul dışındaki bir uzmana yönlendirilmektedir.

Ailelere Geribildirim Verilmesi

Düş Bilginleri Anaokulu, çocukların gelişim süreçleri hakkında ailelerini düzenli ve yazılı olarak bilgilendirmeye çok önem vermektedir. Ailelere geribildirim vermede kullandığımız yöntemler şöyledir:

Bireysel veli görüşmeleri

Dönemde en az bir defa yapılan bireysel veli görüşmelerinde uzman psikoloğumuz ve öğretmenlerimiz velilere, çocukların gelişim özellikleri ile ilgili paylaşımlarda bulunurlar.

portal.dusbilginleri.com.tr

Velilerimizin kullanıcı adı ve şifreleriyle girdikleri portal üzerinden okulla ilgili tüm süreçler hakkında düzenli bilgi verilmektedir.

Bültenler

Aylık eğitim bültenlerinde kurucumuz Yüksel Yeşilbağ’ın ve uzman psikoloğumuzun farklı konularla ilgili makaleleri paylaşılmaktadır.

Anne-Baba Okulu Seminerleri ve Grup Çalışmaları

Düş Bilginleri Anaokulu, eğitim yılı içinde en az 8 saat anne-babaların ihtiyacına yönelik olarak seminerler ve grup çalışmaları düzenlemektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Aile ve Çocuk Danışmanlığı

Düş Bilginleri Anaokulu, aile ve çocuk danışmanlığı kapsamında uzman öğretim üyelerinin desteğiyle bu konuda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.