Düş Bilginleri Anaokulunda İngilizce Eğitimi

DBA, dünyada en fazla kişinin konuştuğu ikinci dil olan İngilizcenin küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesinin önemine inanmaktadır. Bu nedenle her yaş grubunda günlük programın önemli bir bölümünü bu dilin öğrenilmesine ayırmaktadır.

DBA’da İngilizce eğitimi, ürün odaklı projeler, şarkılar, oyunlar, hikâye ve masal anlatımlarıyla eğlenerek öğrenme temelinde yürütülecektir. İngilizce öğretmenlerimiz okulda gün boyunca sadece İngilizce konuşacaklar ve çocukların bu dile karşı kulak alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacaklardır.

Dersler ve atölyeler arası işbirliği ve ortak bir programla İngilizce dersinde edinilen kavram ve becerilerin anlamlı öğrenmeye dönüşmesi hedeflenmiştir.

Düş Bilginleri Anaokulunda her yaş grubunda günde 2; haftada 10, ayda 40 saat ingilizce dersi yapılır.