Düş Bilginleri Akademisi Beylikdüzü Anaokulu (DBA) Dr. Yüksel Yeşilbağ tarafından 2015 yılında “kültürel farklılıklara ve bireysel öğrenme biçimlerine saygı göstererek her bir çocuğun gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenme ortamlarını sunmak” misyonuyla kurulmuştur.

Vizyonumuz ise 2020 yılında mimarisi, programları, öğretmenleri ve genel olarak çocukların tüm gelişim alanlarına uygun etkinlikleriyle devam eden her bir çocuğun bilgi, beceri, anlayış ve motivasyon açılarından en üst düzeyde performans göstermelerini sağlayan bir okul olmaktır.

Düş Bilginleri Akademisi Beylikdüzü Anaokulu DBA, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda devam eden tüm çocukları 21. Yüzyıl becerileriyle donatmaya çalışacaktır. Üzerinde duracağı temel beceriler İngilizce’de 4C olarak adlandırılan Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity, yani eleştirel düşünme, iletişim, İşbirliği ve Yaratıcılıktır. Bu nedenle farklı bir derslik yapılanmasına giderek tüm dersliklerini atölyeler teması altında oluşturmuştur.

Düş Bilginleri Akademisi Beylikdüzü Anaokulu DBA, anne-babaların, bakıcıların ve diğer yetişkinlerin birbirleriyle ve çocuklarla ilişkilerinin kalitesini artırmaya yönelik ücretsiz eğitimler aracılığıyla bulunduğu bölgenin bir Kültür Merkezi olmayı hedeflemektedir.

Fiziksel Olanaklarımız

Okulumuzda 8 adet atölyenin temasına uygun olarak donatılmış 9 derslik mevcuttur. Ayrıca 18 kişilik bir uyku odası, emzirme odası, revir ile geniş ve aydınlık bir yemekhanemiz bulunmaktadır.

Okulumuzdaki tüm sınıf ve atölyelerin güneş ışığı almasını ve aydınlık olmasını sağlayan büyük pencereler vardır. Pencerelerdeki camlar ışık kırıcılı, ısı yalıtımlı ve kırılmaz özelliktedir.